Profesinių sąjungų sistema, Įmonė Lietuvos Energetikos Sistemos Profesinių Sąjungų Susivienijimas


Kolektyvinės sutarties tekstą rasite ČIA sutartis pateikta registruoti Socialinės profesinių sąjungų sistema ir darbo ministerijai Kolektyvinių sutarčių registre, dar neregistruota.

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto profesinė sąjunga

Iki šiandien vykęs bendradarbiavimas bei tarpusavio interesų derinimas mus dar labiau suvienijo. Susitarimas tarp Ministerijos ir visų devynių medikų profesinių sąjungų organizacijų apima viso sveikatos sistemos sektoriaus darbuotojus — viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų, greitosios medicinos pagalbos ir biudžetinių sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojus, kurie yra derybose dalyvavusių profesinių sąjungų organizacijų nariai.

Šiandien, lapkričio 15 d. Naujoji sutartis bus taikoma ne tik sveikatos priežiūros specialistams, bet visiems darbuotojams, kurie yra šią sutartį pasirašiusiųjų profesinių sąjungų organizacijų nariai. Pirmą kartą sveikatos apsaugos sistemoje visos veikiančios profesinės sąjungos susivienijo ir paragintos Sveikatos apsaugos ministerijos pasirašė vieną šakinę kolektyvinę sutartį.

Susitikimo metu buvo iškelti jautrūs darbuotojams klausimai dėl mažų atlyginimų, didelio darbo krūvio, sistemoje neužpildytų etatų, taip pat dėl nuotolinių darbo vietų įrengimo ir, esant poreikiui, kompensacijų mechanizmo, siekiant tinkamai pritaikyti nuotolines darbo vietas. Džiautas Šiauliuose taip pat susitiko su minėtų įstaigų vadovais, taip pat policijos bei aplinkosaugininkų bendruomenėmis. LAASDPS atstovai padėkojo už suteiktą galimybę susitikti, išsakė poziciją, kad problemos sprendžiamos efektyviau, kai yra galimybė abiems pusėms kartu jas išanalizuoti. Pagal tai, ir turimus pajėgumus, būtų nustatomas ir reagavimo būtinumas.

Įsipareigojimams, prisiimtiems derybų metu, įgyvendinti kitąmet Privalomojo sveikatos draudimo fondo PSDF numatyta skirti papildomai mln. Eur iš jų — buvusios sutarties tęstinumui 77 mln.

profesinių sąjungų sistema

Eur ir naujos sutarties darbo užmokesčiui didinti 76 mln. Tai leis pakelti darbo užmokestį viešosiose asmens sveikatos priežiūros įstaigose dirbančių darbuotojų atlyginimus vidutiniškai dar 6 procentais.

LNSS veikiančių biudžetinių įstaigų Šakos kolektyvinei sutarčiai m. Eur, todėl LNSS veikiančių biudžetinių įstaigų darbuotojų specialistų profesinių sąjungų narių atlyginimai nuo m.

Antradienis, Sausio 11 VDI stiprina psichologinio smurto darbe prevenciją Siekiant aktyviau stebėti psichosocialinę aplinką darbo vietose ir užkirsti kelią neetiško, žeminančio, diskriminacinio elgesio darbo vietose plitimui, Valstybinė darbo inspekcija toliau — VDI įsteigė Psichologinio smurto darbe prevencijos skyrių. Naujai įsteigtas skyrius vykdys Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų norminių teisės aktų, reglamentuojančių psichologinio smurto darbe, lygių galimybių darbe pažeidimų prevenciją ir jų laikymosi kontrolę įmonėse, įstaigose, organizacijose ir kitose organizacinėse struktūrose. Psichologinio smurto prevencijos skyriuje dirbantys 8 inspektoriai iš jų 5 teritoriniuose skyriuose registruos ir tirs skundus dėl psichologinio profesinių sąjungų sistema darbe bei jo apraiškas ir dalyvaus vykdant priežiūros politiką. Skyriaus darbuotojai ne tik nagrinės skundus ir pranešimus, susijusius su psichologiniu smurtu darbe, bet ir konsultuos darbdavius, įmonių darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybas, darbdavių organizacijų atstovus, specialistus, profesinių sąjungų organizacijas ir darbuotojus psichologinį smurtą darbe reglamentuojančių teisės aktų taikymo, prevencijos ir tyrimo klausimais. Vis dėlto, viena institucija visos psichosocialinės aplinkos pakeisti negali, čia turi bendradarbiauti ir patys darbuotojai, ir darbdaviai, ir darbuotojų atstovai.

Sutartyje nustatyta, kad šalyje padidinus nustatytą minimalią mėnesinę algą MMAVyriausybė LNSS įstaigoms kasmet papildomai skirs tokią lėšų sumą, kuri reikalinga įstaigų darbuotojų darbo užmokesčio didinimui, taip užtikrinant nuoseklų šių darbuotojų darbo užmokesčio augimą. Naujojoje Šakos kolektyvinėje sutartyje numatyta, kad didesnio viešojo sektoriaus gydymo įstaigose dirbančių darbuotojų darbo užmokesčio bus siekiama etapais — kasmet skiriant papildomų PSDF lėšų sveikatos priežiūros paslaugų įkainiams didinti.

profesinių sąjungų sistema

Tokiu būdu gydymo įstaigos užsidirbs daugiau lėšų, iš kurių bus nuosekliai keliami gydytojų, slaugytojų ir kitų sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų atlyginimai. Jei atlyginimai medikams ir buvo didinami ankstesniais metais metų pradžioje, tai buvo daroma iš pačių įstaigų vidinių resursų, kas neužtikrindavo šių įstaigų finansinio stabilumo.

Tą jau įrodė dabar galiojančios Kolektyvinės sutarties nuostatų netaikymas ar ribotas taikymas, privedęs iki bylinėjimosi teismuose. Šią situaciją įsipareigojome keisti valstybiniu lygmeniu — įsipareigojome kitais metais parengti įstatymų pakeitimus, profesinių sąjungų sistema būtų įteisintos tokios pinigų srautų procedūros, kurios leistų ne tik didinti paslaugų kainas nuo sausio 1 d.

Iki tol, viešosiose asmens sveikatos priežiūros įstaigose dirbančius darbuotojus m.

Tokia pozicija priimta per spalio 14 d.

Papildomai numatoma, kad sveikatos priežiūros specialistams, dirbantiems švietimo ir ugdymo įstaigose, kurie aptarnauja ugdytinius, nustatoma trumpesnė — 36 val.

Sutartimi Ministerija taip pat įsipareigojo parengti sveikatos priežiūros specialistų darbo krūvių mažmeninės prekybos apskaitos sistema metodiką, pagrįstą realiomis darbo funkcijų atlikimo laiko sąnaudomis; įstaigų vadovai turės sudaryti psichologinę gerovę užtikrinančią darbo aplinką visose įstaigose, vadovaujantis Psichologinės gerovės veiksmų planu ir įgyvendinti numatytas priemones.

Dar labiau stiprinamas įstaigoje veikiančių profesinių sąjungų vaidmuo įstaigos valdyme — su profesinėmis sąjungomis bus derinama įstaigos darbo apmokėjimo ir kvalifikacijos kėlimo tvarka bei kiti organizaciniai klausimai ir kt.

profesinių sąjungų sistema