Prekybos strategijos besivystančių rinkų specializacijos apžvalgose


Dalies lėšų išėmimo — 10 proc. Šis atskaitymas netaikomas pensijų fondų dalyviams, įgijusiems teisę į pensijų išmoką pensijų fondų taisyklėse nustatyta tvarka.

prekybos strategijos besivystančių rinkų specializacijos apžvalgose

Depozitoriumo — mokestis už depozitoriumo pagal sutartį suteiktas paslaugas. Sudaro ne daugiau kaip 0,2 proc.

prekybos strategijos besivystančių rinkų specializacijos apžvalgose

Kitos išlaidos — valiutų keitimo, pinigų pervedimo, atlyginimo tarpininkams už vertybinių popierių prekybą, audito ir kitos išlaidos. Sudaro ne daugiau kaip 0,5 proc.

prekybos strategijos besivystančių rinkų specializacijos apžvalgose

Fondo ir lyginamojo indekso vertės Atsisiųsti fondo ir lyginamojo indekso vertes Svarbu žinoti Dalyvaudami III pakopos pensijų fonduose, Jūs turėsite mokėti pasirinkto pensijų fondo taisyklėse nustatytus mokesčius.

Lėšos, kaupiamos pensijų fonde, yra investuojamos vadovaujantis pensijų fondo taisyklėse nustatyta investavimo strategija.

Kaupiant pensijų fonduose Jūs prisiimate investavimo ir su investavimu susijusią riziką. Pensijų fondo vieneto vertė gali tiek kilti, tiek kristi, Jūs galite atgauti mažiau nei investavote.

prekybos strategijos besivystančių rinkų specializacijos apžvalgose

Pensijų fondo praeities rezultatai negarantuoja tokių pačių rezultatų ir pelningumo ateityje. Praėjusio laikotarpio rezultatai nėra patikimas būsimų rezultatų rodiklis. Prieš priimdami sprendimą investuoti, turite patys ar padedami investicijų konsultantų įvertinti visas su investavimu susijusias rizikas ir susipažinti su pensijų fondo taisyklėmiskurios yra neatsiejama papildomo savanoriško pensijų kaupimo sutarties dalis.

prekybos strategijos besivystančių rinkų specializacijos apžvalgose

Pensijų išmokos fondo dalyvio pasirinkimu gali būti mokamos šiais būdais: išmokant vienu kartu vienkartine Pensijų išmokareguliariai dalimis — periodine Pensijų išmoka reguliariai dalimis konvertuojant Pensijų sąskaitoje įrašytus Fondo vienetus į pinigus ir juos išmokantnuperkant anuitetą gyvybės draudimo įmonėje, vykdančioje gyvybės draudimą.

Pateikiama informacija negali būti jokio vėliau sudaryto sandorio pagrindas.

prekybos strategijos besivystančių rinkų specializacijos apžvalgose