Pasirinkimo sandėlio perkėlimo atsargos. Prekių ir atsargų likučiai bei apyvarta | Rivile GAMA gidas


Sandėlio darbas gali būti automatiškai sugeneruotas, kad būtų galima perkelti atsargas į kokybės kontrolės vietą pagal procentinę dalį arba fiksuotą kiekį, arba pagal kiekvieną n-tąją numerio lentelę. Atlikus kokybės užsakymą, darbas gali būti automatiškai sugeneruotas, kad būtų galima perkelti atsargas į kitą proceso vietą, atsižvelgiant į kokybės rezultatus.

Funkcija Sandėlio procesų kokybės valdymas išplečia pagrindinės kokybės valdymo funkcijos galimybes. Ji suteikia galimybę kurti atsargų, siunčiamų į kokybės kontrolės vietą, kokybės užsakymus, nors kokybės užsakymai ne visada reikalingi. Todėl jis leidžia atlikti lengvą, sandėlio darbu pagrįstą kokybės kontrolės procesą. Administratoriai gali naudoti funkcijos valdymas parametrus, norėdami sužinoti funkcijos būseną ir įjungti ją.

Atsargų perkėlimas su susietu darbu modulyje Sandėlio valdymas

Darbo srityje Funkcijų valdymas ši funkcija yra nurodyta toliau pateikiamu būdu. Modulis: sandėlio valdymas Funkcijos pavadinimas: Sandėlio procesų kokybės valdymas Pagrindiniai privalumai Funkcija Sandėlio procesų kokybės valdymas automatiškai sugeneruoja darbą kaip gavimo proceso dalį, kad būtų galima perkelti kokybės kontrolei reikiamą atsargų kiekį į kokybės kontrolės vietą.

Jei gautas kiekis viršija kiekį, kuris reikalingas kokybės kontrolei pagal prekių pavyzdžių ėmimo nustatymąperviršis perkeliamas į gavimo vietą, kuri apibrėžta vietos nurodymo sąrankoje. Patikrinus kokybės užsakymą, darbas automatiškai sugeneruojamas taip, kad kokybės užsakymo pasirinkimo sandėlio perkėlimo atsargos būtų perkeltas į naują gavimo arba grąžinimo vietą, atsižvelgiant į tikrinimo rezultatą ir vietos nurodymo sąranką.

Darbo, kuriame yra tik toks kiekis, kurį reikia perkelti į kokybės kontrolę ir iš jos, automatinis generavimas suteikia integruoto proceso patirtį. NOTE] Kai funkcija Sandėlio procesų kokybės valdymas pasirinkimo sandėlio perkėlimo atsargos, vis tiek galite naudotis neautomatiniu procesu.

Atliekant neautomatinį procesą, atsargų perkėlimas ir perkėlimas pagal šabloną yra pasirinkimo sandėlio perkėlimo atsargos tam, kad sandėlio darbuotojas suaktyvintų sandėlio darbo kūrimą, kad atsargos būtų perkeltos iš kokybės kontrolės vietos į naują vietą.

Taip pat galite nustatyti gavimo vietos nurodymą, pagal kurį visos atsargos bus perkeltos iš gavimo vietos į kokybės kontrolės vietą, neatsižvelgiant į prekių pavyzdžių ėmimo nustatymą.

Tolesnėje iliustracijoje pateikiama objektų, įgalinančių sandėlio procesų kokybės užsakymus, apžvalga. Skliaustuose esantis tekstas nurodo siūlomus veiksmus, kai kokybės valdymas buvo taikytas prieš įjungiant funkciją Sandėlio procesų kokybės valdymas. Kokybės telemarketing home work pavyzdžių ėmimas — šis darbo užsakymo tipas naudojamas kuriant darbą, kuris perkelia užregistruotas atsargas į kokybės kontrolę.

Kokybės užsakymas — šis darbo užsakymo tipas naudojamas kuriant darbą, kuris perkelia atsargas iš kokybės kontrolės į naują vietą, atsižvelgiant į vietos nurodymo sąranką. Darbų klasės, vietų nurodymai ir darbų šablonai Darbo užsakymų tipai Kokybės prekių pavyzdžių ėmimas ir Kokybės užsakymas naudojami vietų nurodymuose, darbų klasėse ir darbų šablonuose.

Prieš tai, kai sandėlio darbas gali būti automatiškai sugeneruotas, kad atsargos būtų perkeltos į kokybės kontrolę, turite atlikti toliau nurodytus veiksmus, kad nustatytumėte savo sistemą. Sukurkite atskiras darbų klases darbo užsakymų tipams Kokybės prekių pavyzdžių ėmimas ir Kokybės užsakymas.

Taip užtikrinsite, kad pagal šiuos du darbo užsakymų tipus būtų galima automatiškai sukurti tinkamas darbo užduotis ir jas vykdyti naudojant sandėlio valdymo mobiliųjų įrenginių programėlę.

Nustatykite kiekvieno darbo užsakymo tipo darbo šabloną. Nustatykite darbo šabloną, kuris naudoja darbo užsakymo tipą Kokybės prekių pavyzdžių ėmimas, kad automatiškai perkeltų užregistruotas atsargas į kokybės kontrolės vietą. Nustatykite darbo šabloną, kuris naudoja darbo užsakymo tipą Kokybės užsakymas, kad perkeltų atsargas iš kokybės kontrolės vietos po kokybės kontrolės užbaigimo.

Kiekvienam darbo užsakymo tipui nustatykite vietų nurodymus, taikančius tinkamas kokybės kontrolės vietas, į kurias turi būti perkeltos atsargos. Užbaigus kokybės kontrolę, darbo užsakymo tipo Kokybės užsakymas vietos nurodymas užtikrina, kad bus pasirinkta nauja paskirties vieta, kad atsargas būtų galima perkelti iš kokybės kontrolės vietos.

Nustatykite atitinkamus mobiliojo įrenginio meniu elementus, kurie palaikys gautų atsargų perkėlimą į kokybės kontrolės vietą, o atsargų, kurios pereina kokybės kontrolę arba jos pasirinkimo sandėlio perkėlimo atsargos, perkėlimą iš kokybės kontrolės vietos į naują vietą.

Nuoseklų pavyzdį, kuriame parodyta, kaip atlikti šį nustatymą, rasite pavyzdiniame scenarijuje šios temos pabaigoje. Sandėlio įgalinimas kokybės valdymui Prieš tai, kai funkcija Sandėlio procesų kokybės valdymas galės būti pritaikyta konkrečiam sandėliui, turite atlikti toliau nurodytus veiksmus, kad funkciją būtų galima naudoti tam sandėliui. Pasirinkite sandėlį, kad būtų galima įgalinti kokybės valdymą. Atkreipkite dėmesį, kad šią parinktį galima nustatyti kaip Taip tik tiems sandėliams, kuriuose naudojami sandėlio valdymo procesai.

Kai parinkties Įgalinti sandėlio procesų kokybės užsakymą reikšmė nustatyta kaip Taip, kokybės susiejimo nustatymas kontroliuoja, ar pasirinktam sandėliui iš tiesų taikoma funkcija Sandėlio procesų kokybės valdymas. Parinkties reikšmę į Pasirinkimo sandėlio perkėlimo atsargos galite pakeisti bet kuriuo metu. Tokiu atveju funkcija nebebus taikoma sandėliui, neatsižvelgiant į kokybės susiejimo nustatymą.

Kokybės kontrolė Funkcija Sandėlio procesų kokybės valdymas valdo kelis pagrindinius kokybės susiejimų ir prekių pavyzdžių ėmimo parametrus. Kokybės susiejimai Kiekvienas kokybės susiejimo įrašas apibrėžia bandymų rinkinį, priimtiną kokybės lygį AQL ir pavyzdžių ėmimo planą, kuris taikomas sugeneruotiems kokybės užsakymams.

Norėdami nustatyti kokybės susiejimo įrašą, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

pasirinkimo sandėlio perkėlimo atsargos

Kurkite arba pasirinkite prekės ar grupės, su kuria dirbate, arba visų prekių kokybės susiejimo įrašą. Tik sandėlio procesų kokybės valdymas — suaktyvinkite funkciją Sandėlio procesų kokybės valdymas. Šią reikšmę galite pasirinkti tik tuo atveju, jei nuorodos tipas yra Pirkimas arba Gamyba.

Visi — išjunkite funkciją Sandėlio procesų kokybės valdymas. Pasirinkite šią reikšmę visiems nuorodų tipams, išskyrus Pirkimas ir Gamyba. NOTE] Funkcija Sandėlio procesų kokybės valdymas veikia tik tada, jei šaltinio dokumento eilutėje nurodytai prekei naudojami patobulinti sandėlio valdymo procesai ir jei šaltinio dokumento eilutėje esančiam sandėliui parinkties Įgalinti sandėlio procesų kokybės užsakymą reikšmė yra nustatyta kaip Taip.

Kiekviena prekė yra užregistruota arba paskelbta kaip baigtatodėl sistema nustato, kurie kokybės susiejimai jai taikomi. Kai funkcija Sandėlio procesų kokybės valdymas įjungta, taikomas sandėlio tipas logiškai įterpiamas į ketvirtąją kokybės susiejimo ieškos hierarchijos ieškos grupę. Tolesnėje lentelėje pateikiama loginis ieškos hierarchijos vaizdas.

Ieškos grupė aprašymas 1 grupė Kiekvienam kokybės susiejimui patikrinkite laukų Nuorodos tipas, Įvykio tipą ir Vykdymo atitikmuo reikšmes pagal prekę. Jei yra atitikmuo su šaltinio dokumento eilute, perkelkite į 2 grupę. Reikšmė Lentelė yra labiau apibrėžta nei Grupė, o reikšmė Grupė yra labiau apibrėžta nei Visi.

pasirinkimo sandėlio perkėlimo atsargos

Jei yra atitiktis su reikšme Lentelė konkreti prekėperkelkite į 3 grupę. Jei atitikties su reikšme Lentelė nėra, ieškokite atitikties reikšmei Grupė.

Jeigu nėra atitikties reikšmei Grupė, taikoma Visi. Jei atitiktis yra, perkelkite į 3 grupę.

Perkelti faktines atsargas sandėlyje - Supply Chain Management | Dynamics | Microsoft Docs

Pritaikyta logika panaši į logiką, kuri taikoma reikšmei Prekės kodas. Jei šaltinio dokumente esančio sandėlio parinkties Įgalinti sandėlio procesų kokybės užsakymą reikšmė yra nustatyta kaip Taip, o šaltinio dokumento eilutėje nurodyta prekė yra nustatyta kaip Naudoti sandėlio valdymo procesus, abu susiejimai, kai yra atitiktis Tik sandėlio procesų kokybės valdymas, ir susiejimai, kai yra atitiktis Visi, taikomi lygiagrečiai, jei abu yra.

Jei šaltinio dokumente esančiam sandėliui parinkties Įgalinti sandėlio procesų kokybės užsakymą reikšmė yra nustatyta kaip Ne, o šaltinio dokumento eilutėje nurodyta prekė nustatyta kaip Naudoti sandėlio valdymo procesus, bus taikomas tik kokybės valdymas.

Pavyzdžiui, jūs nurodėte sandėlį, kur parinkties Įgalinti sandėlio procesų kokybės užsakymą reikšmė yra nustatyta kaip Taip, ir turite du kokybės susiejimus, kurie apibrėžti nuorodos tipui Pirkimas: vienas skirtas visoms prekėms ir vienas įvykio tipui Registracija. Vienintelis skirtumas tarp dviejų kokybės susiejimų yra lauko Taikomas sandėlio tipas reikšmė: vienam kokybės susiejimui ji nustatyta kaip Visi, o kitam — kaip Tik sandėlio procesų kokybės valdymas.

pasirinkimo sandėlio perkėlimo atsargos

Šiuo atveju abu kokybės susiejimai yra vienodai apibrėžti ir bus taikomi abu. Kokybės susiejimų lauko Bandymų grupė reikšmė taip pat yra veiksnys.

Šis laukas apibrėžia bandymo procedūrą, kuri turi būti taikoma. Jei lauko Bandymų grupė reikšmė yra tokia pasirinkimo sandėlio perkėlimo atsargos abiems susiejimams, bus sukurtas tik vienas kokybės užsakymas — kokybės susiejimui, kur lauko Taikomas sandėlio tipas reikšmė yra Tik sandėlio procesų kokybės valdymas.

Jei abiejų susiejimų lauko Bandymų grupė reikšmė nėra vienoda, bus sukurti du kokybės užsakymai.

Atsargų ir perkėlimo žurnalų redagavimas - senauto.lt

Pirmasis kokybės užsakymas bus sukurtas kokybės susiejimui, kur lauko Taikomas sandėlio tipas reikšmė yra Tik sandėlio procesų kokybės valdymas.

Antrasis kokybės užsakymas bus sukurtas kokybės susiejimui, kur lauko Taikomas sandėlio tipas reikšmė yra Visi. NOTE] Lauko Tik sandėlio procesų kokybės valdymas reikšmė laikoma labiau apibrėžta už Visi, kai sutampa 1 ir 2 grupių kokybės susiejimų kriterijai ir bandymų grupė.

Du kokybės užsakymai bus sukruti tik tada, kai bandymų grupės skirsis. Registracija yra vienintelis palaikomas įvykio tipas nuorodos tipui Pirkimas, kai naudojate funkciją Sandėlio procesų kokybės valdymas. Kokybės apdorojimo strategija Funkcija Sandėlio procesų kokybės valdymas leidžia sukurti darbą, pagrįstą tik prekių pavyzdžių ėmimu.

Todėl ji sudaro galimybę lengvam snr dvejetainiai parinktys. Sukurto darbo atsargos priklauso nuo prekių pavyzdžių ėmimo, kuris yra susietas su kokybės susiejimu.

Kai naudojamas lengvas procesas, darbuotojui pateikus kiekį į kokybės kontrolės vietą, kokybės padalinys gali neautomatiniu diversifikavimo strategijos powerpoint sukurti kokybės užsakymą, jei jis yra reikalingas. Šio lauko reikšmė gali būti nustatyta kaip Kurti kokybės užsakymą arba Kurti tik darbą. Numatytoji reikšmė yra Kurti kokybės užsakymą.

Geriausias būdas kaip užsidirbti pinigų be cento karštos pensijos atsargas - užsiregistruoti naujienų tarnybai. Užsidirbti pinigų bitcoin dėl tarifų skirtumo Bitcoin vs atsargos.

NOTE] Neatsižvelgiant į tai, ar kokybės užsakymus kuriate neautomatiniu ar automatiniu būdu, sistema automatiškai sugeneruoja darbą, kad kokybės užsakymą pažymėjus kaip patvirtintą, prekės būtų perkeltos iš kokybės kontrolės vietos. Kokybės užsakymo darbo kūrimas nesusijęs su kokybės susiejimo nustatymu.

pasirinkimo sandėlio perkėlimo atsargos

Jei yra darbo šablonas, kurio lauko Darbo užsakymo tipas reikšmė yra Kokybės užsakymas, ir to darbo šablono užklausos kriterijai yra tenkinami, kokybės užsakymo tikrinimas suaktyvins pasirinkimo sandėlio perkėlimo atsargos užsakymo darbo kūrimą.

Nurodytas prekių pavyzdžių ėmimas Kiekvienas kokybės susiejimas turi nurodyti prekių pavyzdžių ėmimą. Prekių pavyzdžių ėmimas apibrėžia kiekį, kuris bus išsiųstas kokybės kontrolei. Jį galima nustatyti taip, kad jis būtų taikomas tik tokiam kokybės susiejimui, kur lauko Taikomas sandėlio tipas reikšmė yra Tik sandėlio procesų kokybės valdymas.

Jei prekių pavyzdžių ėmimo lauko Pavyzdžių ėmimo aprėptis reikšmė yra Krovinys arba Siunta, arba lauko Kiekio specifikacija reikšmė yra Visa numerio lentelė, prekių pavyzdžių ėmimą gali nurodyti tik tie kokybės susiejimai, kurių laiko Taikomas sandėlio tipas reikšmė yra Tik sandėlio procesų kokybės valdymas.

Jeigu nurodysite prekių pavyzdžių ėmimą, kuris naudoja taikomą sandėlio tipą Tik sandėlio procesų kokybės valdymas, gausite klaidą, jei bandysite jį nurodyti iš kokybės susiejimo, kuris nenaudoja funkcijos Sandėlio procesų kokybės valdymas. NOTE] Visišką blokavimą naudojantis prekių pavyzdžių ėmimas nepalaikomas kokybės susiejimuose, kur lauko Taikomas sandėlio tipas reikšmė yra nustatyta kaip Tik sandėlio procesų kokybės valdymas.

Prekės pavyzdžio ėmimas Prekių pavyzdžių ėmimas kontroliuoja, kaip dažnai prekės siunčiamos kokybės kontrolei. Su funkcija Sandėlio procesų kokybės valdymas pristatoma sąvoka Pavyzdžių ėmimo aprėptis. Sistema naudoja prekių pavyzdžių ėmimo aprėptį, kai vertina, ar reikia sukurti kokybės užsakymus ir arba kokybės prekių pavyzdžių ėmimo darbą bei kokybės užsakymo darbą, ir kaip tai padaryti.

Kas jie yra bitkoinas investuoja į nz

Užsakymas — šaltinio dokumento eilutė bus pagrindu vertinant, ar kuriami kokybės užsakymai ir arba kokybės prekių pavyzdžių ėmimo darbas bei kokybės užsakymo darbas, ir kaip tai daroma. Ši reikšmė yra numatytoji, o kai ji pasirenkama, sistema veikia taip pat, kaip tada, funkcija Sandėlio procesų kokybės valdymas nėra įjungta.

Krovinys — kroviniai bus naudojami kaip pagrindas vertinant, ar kuriamas kokybės užsakymas ir arba darbas, ir kaip tai daroma.

  1. Kaip prekiauti vertikaliais opcionų skirtumais
  2. Prekių ir atsargų likučiai bei apyvarta | Rivile GAMA gidas
  3. Proringas - Pagalba
  4. Sandėlio valdymo sistema, paremta geriausiomis logistikos praktikomis, tačiau pritaikyta gamintojų poreikiams GS1 Atsargų žymėjimas ir valdymas paremtas GS1 tarptautiniais logistikos standartais Mobilūs Visos sandėlio operacijos atliekamos naudojant skaitmenizuotas sandėlio užduotis, todėl atsargų pokyčiai matomi iškart.
  5. Prekybos valdymo sistemos projektas
  6. WMS - GK Proact
  7. Atsargų dvejetainiai opcionai

Ši reikšmė galima tik tada, kai įjungta funkcija Sandėlio procesų kokybės valdymas. Siunta — siuntos bus naudojamos kaip pagrindas vertinant, ar kuriamas kokybės užsakymas ir arba darbas, ir kaip tai daroma.

NOTE] Kai lauko Pavyzdžių ėmimo aprėptis reikšmė nustatyta kaip Krovinys arba Siunta, bus naudojami krovinio ir siuntų objektai, jei jie yra. Jei jų nėra, bus naudojamas užsakymo objektas. Su funkcija Sandėlio procesų kokybės valdymas taip pat pateikiama lauko Kiekio specifikacija reikšmė Visa numerio lentelė. Ši reikšmė palaiko kokybės užsakymo darbo ir kokybės prekių pavyzdžių ėmimo darbo kūrimą pagal numerių lenteles. Pasirinkus šią reikšmę, atliekami toliau nurodyti pakeitimai.

Parinkčių Pagal atnaujintą kiekį, Vieta ir Numerio lentelė reikšmės yra nustatytos kaip Taip, ir nustatymų keisti negalima. Pasirinktis Paskirstymas pagal prekę kontroliuoja, ar numerio lentelės skaičius vertinamas pagal prekę, ar pagal visas prekes pavyzdžių ėmimo aprėptyje.

Produkto variantai yra laikomi ta pačia preke. Ši parinktis taip pat kontroliuoja, ar kiekvienos prekės numerio lentelių skaičius nustatomas iš naujo.

Lauko Kiekvienai n-tajai numerio lentelei reikšmė kontroliuoja, kaip dažnai kuriami kokybės užsakymai užregistruotų prekių skaičiaus atžvilgiu.

Atsargų ir perkėlimo žurnalų redagavimas

Pavyzdžiui, reikšmė 3 į kokybės kontrolę siųs kas trečią prekę, pradedant nuo pirmosios prekės. Reikšmė turi būti didesnė už 0 nulį. Darbuotojai priima prekes naudodamiesi sandėlio valdymo mobiliųjų įrenginių programėle, o sistema patikrina, ar kokybės susiejimas yra nustatytas kiekvienai gaunamai prekei.

Jei nustatyta kokybės asociacija, sistema naudoja prekių pavyzdžių ėmimo įrašą, sukonfigūruotą tam kokybės susiejimui, kad nustatytų, kaip bus kuriami kokybės užsakymai, kokybės prekių pavyzdžių ėmimo darbas ir pirkimo užsakymo darbas. NOTE] Kai gavimo registracija atliekama žiniatinklio kliente naudojant mažos registracijos puslapį pasirinkimo sandėlio perkėlimo atsargos pirkimo užsakymo eilučių prekių gavimo žurnaląnebus sukurtas joks kokybės prekių pavyzdžių ėmimo darbas arba pirkimo užsakymo darbas, neatsižvelgiant į nustatymą.

Vietoj to, prekėms, kurios atitinka kokybės susiejimą, bus naudojamas nurodytas prekių pavyzdžių ėmimas, kad būtų kontroliuojamas tik kokybės užsakymų kūrimas.

Zebpay prekiauti bitkoinais 28 Prekyba kriptovaliuta 8 Gausite greitas atsargas nemokamai forex ea statybininkas investuoti į bitino etiką Jei skaitmeninės parinkties atsipirkimas, tada galite rasti parengtus nustatymus ir dvejetainis prekybos forex juos iš kitų vartotojų, kurie dalijasi savo sėkme teminiame forumuose tinkle. Skelbiu lt siauliai Ar prekybos kriptografija tą pačią dieną skaičiuojama kaip dienos prekyba Parinktis robotas lietuvoje davinci trading crypto Kodėl investuoti į kriptografinius žetonus Apie ateities ir pasirinkimo sandorių pavyzdį Monero kriptovaliuta Kaip tapti bitkoinų maržų prekybininku Naujų dvejetainių parinkčių brokerių Prekybos Cento Atsargas Internete Lietuvoje Forex signalo teikėjas nemokamai, akcijų prekybos sąskaitos palyginimas, kaip uždirbti papildomas pajamas internete ar kas bitcoin kaip užsidirbti didelių pinigų uždirba pinigus prekybos centus atsargas, reguliuojami dvejetainiai variantai gausite greitas atsargas lietuvoje.

Automatinio kapitalo prieaugio mokesčių skaičiuoklės akcijų pasirinkimo sandoriai užsakymų generavimo pavyzdžiai Toliau pateikiami pavyzdžiai rodo, kaip kokybės susiejimo ir susietų prekių pavyzdžių ėmimo nustatymas veikia kokybės užsakymų generavimą, kai lauko Taikomas sandėlio tipas reikšmė nustatyta kaip Tik sandėlio procesų kokybės valdymas.

Kai lauko Kiekio specifikacija reikšmė yra Visa numerio lentelė, laukas Kiekvienai n-tajai numerio lentelei kontroliuoja, kurioms numerio lentelėms yra sukurtas kokybės prekių pavyzdžių ėmimo darbas. Pirmoji numerio lentelė visuomet perduodama kokybės kontrolei, o tada šio lauko reikšmė nurodo, kad po tos numerio lentelės taip pat turi būti perduodama kiekviena n-toji numerio lentelė. Lauko Nuorodos tipas reikšmė šiuose pavyzdžiuose yra Pirkimas, o lauko Įvykio tipas reikšmė yra Registracija.

Pavyzdžių ėmimo aprėptis.